کنترلر ماشین تزریق (PLC)

راه حل بهینه سازی اتوماسیون دستگاه های تزریق

سیستم های کنترل KePlast ازطیف کاملی برخوردار هستند، دستگاه های قالب گیری تزریقی هیدرولیکی ساده تا سیستم های پیچیده و چند جزئی را شامل می شوند. 

KePlast EasyNet یک برنامه ساده و کاربرپسند برای شبکه سازی مقرون به صرفه ماشین های قالب گیری تزریقی می باشد.

مزیت KePlast EasyNet

-نظارت بر تمام ماشین های تولید در یک نگاه

-دسترسی مدیر تولید یا سرکارگر شیفت به تمام ماشین های موجود در شبکه 

-نمایش داده های کلیدی مانند وضعیت تولید ، کیفیت داده ها و... هر ماشین تزریق روی کامپیوتر مرکز کنترل یا روی یک گوشی هوشمند 

-قابل نصب روی هر رایانه شخصی ویندوزی

-امکان ارزیابی، تهیه گزارش کیفیت و ارزیابی بهره وری به واسطه ذخیره داده ها در رایانه

- امکان مدیریت گرمایش بدین معنا که در صورتی که ماشین ها در دمای عملیاتی تعریف شده باشند شروع به فعالیت می کنند و هیچ عاملی مانع شروع کار نمی شود.

 Dana Control