ربات قطعه بردار

ربات های سری قطعه بردار شرکت دانا کنترل گزینه مناسبی در گرفتن و جایگذاری قطعات در ماشین آلات تزریق 20 تا 900 تن می باشد، این رباتها انعطاف زیادی در پیکربندی و انجام اپلیکیشن های ویژه  دارند. ظرفیت برداشتن بار در ربات های قطعه بردار شرکت دانا کنترل بین 2 تا 20 کیلوگرم می باشد.

- دو ربات میتواند روی یک محور افقی نصب شود تا فضای کاری در یک برنامه زمانی به اشتراک گذاشته شود. 

- محور افقی فوق العاده بلند برای مناطق کار در هر دو طرف ماشین تزریق پلاستیک.اطلاعات فنی رباتها:Dana Control