ربات Side Entry

استفاده از ربات های صنعتی تزریق کمک می کنند فرآیند قالب گیری با حداکثر کیفیت و سرعت، به صورت اتوماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی انجام گیرد. عملکرد این ربات ها به این صورت است که قطعات پلاستیک را از محل تعیین شده به درون دستگاه قالب منتقل می کنند، بعد از شکل گیری پلاستیک، محصول نهایی را در محل برنامه ریزی شده قرار می دهند. در فرآیند قالب گیری به دلیل اهمیت داشتن کیفیت، ابعاد و وزن بی نقص قالب، استفاده از ربات های صنعتی تزریق در جلوگیری از خطای نیروی انسانی هنگام قالب گیری (در تعداد بالا عدم شباهت قالب ها با یکدیگر) بسیار موثرمی باشند. قالب گیری در صنایع مختلف از جمله اتومبیل سازی، پزشکی، پلاستیک و الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. ربات های صنعتی دارای تنوع زیادی می باشند که از رایج ترین آن ها می توان به ربات Side Entry اشاره کرد. این ربات برای برداشتن، جاگذاری و لیبل زنی در صنعت تزریق پلاستیک کاربرد دارد. این ربات به صورت تخصصی برای لیبل زنی طراحی شده که با دقت و سرعت یک یا چند قطعه را از محل مشخصی جدا کرده و داخل قالب قرار می دهد  و قطعات تزریق شده را از داخل قالب به ایستگاه کنترل کیفیت منتقل می کند. Dana Control