ژاکت سیوینگ انرژی

ژاکت سیوینگ انرژی چیبت؟

ژاکت های عایق ذخیره انرژی، در هر ماشین تزریق پلاستیک می توانند استفاده شوند. کاربرد اصلی این تجهیز، صرفه جویی در انرژی گرمایی/ هزینه با عایق نمودن سیلندر های ماشین تزریق و جلوگیری از هدر رفت گرما می باشد. این روش تعداد دفعات  روشن و خاموش شدن باند هیترها را کاهش می دهد و باعث کاهش مصرف برق می شود. با استفاده از ژاکت های عایق، شما یک لایه عایق ایجاد می نمایید که مانع اتلاف دما در اطراف سیلندر می شود و به ما این امکان را می دهد که تمام گرمای تولید شده را در جایی که باید (داخل سیلندر ماشین تزریق)، کنترل نماییم.

مزیت ژاکت سیوینگ انرژی

ذخیره سازی انرژی حدود%40-30

افزایش عمر باند هیتر

افزایش ایمنی اپراتور

انرژی کمتر مورد نیاز جهت خنک کاری سالن تولید

کاهش انرژی مصرفی 

کاهش دمای سطح سیلندرDana Control