ربات DC818ربات DC818 ظرفیت بارگیری 6 کیلوگرم - محور x و y ثابت است. دانا کنترلمدل: ظرفیت بارگیری 6 کیلوگرم - محور x و y ثابت است.
برند: دانا کنترل

مشخصات

مناسب برای تولید قطعات دیوار نازک
روبات هایی با کارایی بسیار بالا که دارای درایو های سروو موتور برای هر سه محور اصلی هستند.
محورهای چرخشی اختیاری این ربات انعطاف پذیری را افزایش می دهد.
عملکرد بسیار بالا و صدای کم ، کمترین زمان گرفتن قطعه از دیگر مزایای این ربات است.
در مدل DC818T به محورY تلسکوپی مجهز است و در مدل DC818TS به 2 محور Y مجهز شده است.

- طول محور Z  1250-2500 میلی متر

- طول محور X 420-620 میلی متر

- طول محور Y 800-1200 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control