ربات DC818Tربات DC818T ظرفیت بارگیری 6 کیلوگرم-محور X ثابت و محور Y  تلسکوپی است .  دانا کنترلمدل: ظرفیت بارگیری 6 کیلوگرم-محور X ثابت و محور Y  تلسکوپی است . 
برند: دانا کنترل

مشخصات

این ربات ترکیب همان طراحی اولیه DC818  با 3 محور اصلی سروو هستند، اما این سری مدل به محورتلسکوپی مجهز شده است.

محورعمودی تلسکوپی برای ارتفاع کم، گزینه ای ایده آل برای دستگاه های تزریق کوچکتر در سالن های تولید با ارتفاع سقف کم است .
عملکرد بسیار بالا و کمترین صدا و کوتاه ترین زمان برداشت قطعه از مزایای این مدل است.
همچنین مدل DC818TS به ۲ بازوی عمودی جهت گرفتن قطعات از قالبهای ۳ صفحه ای مجهز است. 

- طول محور Z  1250-2500 میلی متر

- طول محور X 390-590 میلی متر

- طول محور Y 800-1000 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control