ربات DC823ربات DC823 ظرفیت بارگیری 12 کیلوگرم- محور X متحرک و محور Y تلسکوپی است.  دانا کنترلمدل: ظرفیت بارگیری 12 کیلوگرم- محور X متحرک و محور Y تلسکوپی است. 
برند: دانا کنترل

مشخصات

- طول محور Z  1250-4000 میلی متر

- طول محور X 350-550 میلی متر

- طول محور Y 800-1400 میلی متر

- محور عمودی تلسکوپی دارای گیره در جلوی بازوی تلسکوپی است که این طراحی امکان حرکت بسیار سریع در فضاب بسیار محدود را فراهم می کند.

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control