ربات DC821ربات DC821 ظرفیت بارگیری 12 کیلوگرم -محور X متحرک و محور Y یگانه است .  دانا کنترلمدل: ظرفیت بارگیری 12 کیلوگرم -محور X متحرک و محور Y یگانه است . 
برند: دانا کنترل

مشخصات

مشخصات:
- ظرفیت بارگیری 12 کیلوگرم
- محور X متحرک

- محور Y از یک نوع آلومینیوم سخت تشکیل شده است که توسط بلبرینگ های خطی هدایت می شود. همچنین نیروی حرکتی محورY از طریق سروو موتور و تسمه انجام می شود، که همین امر زمان گرفتن قطعه را کوتاه می کند. 

- طول محور Z  1250-4000 میلی متر

- طول محور X 350-550 میلی متر

- طول محور Y 800-1400 میلی متر

- مجهز به سیستم کنترلر R9

Dana Control